• Español
  • English
  • Svenska
Søg
Close this search box.

Urbane metoder

Her kan du få idéer og input til aktiviteter, som du kan bruge for at få mere viden om mar­gin­alis­er­ing og urbanis­er­ing i din by eller området, hvor du arbejder.

Flere af de didak­tiske eksem­pler og metoder, som vil blive præsen­teret, er for eksem­pel udviklet som en urban pro­filud­dan­nelse for spe­cial- og socialun­dervis­ere ved Køben­havns Pro­fes­sion­shøjskole. Metoderne kan bruges i forbindelse med under­vis­ning og de kan med fordel støttes via læs­ning af rel­e­vant litteratur.